Huisregels

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte achterlaat, let u er dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. Fysiotherapie Van Iersel & Zandbergen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • Fysiotherapie Van Iersel & Zandbergen is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Schade toegebracht aan de inventaris cq. het gebouw door patiënten, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan s.v.p. bij de receptie.
 • Neem altijd uw afsprakenkaartje mee naar de behandeling. De fysiotherapeut kan daar de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Fysiotherapie Van Iersel & Zandbergen aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Gemaakte kosten voor fysiotherapeutische behandelingen, die om welke redenen niet verhaald kunnen worden bij de zorgverzekeraar, worden bij u zelf in rekening gebracht.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • Tijdens de behandeling houden wij rekening met de privacy van de patiënt en wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door, of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan een van de fysiotherapeuten of aan de praktijkhouder. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in de folder in de wachtruimte.
 • Fysiotherapie Van Iersel & Zandbergen biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten. Vooraf zal altijd om uw toestemming gevraagd worden.
 • Onze tarieven zijn te vinden in de praktijk en op onze website www.fysiotherapeutgoirle.nl