Up-date Corona-virus 23-03-2020

Zoals velen van jullie waarschijnlijk hebben vernomen in de persconferentie van het kabinet van 23 maart jongstleden zijn de maatregelen rondom het corona virus verder aangescherpt.

Deze aanscherping heeft ook gevolgen voor de paramedische beroepen waaronder ook de fysiotherapie valt. De toegankelijkheid van de fysiotherapie is verder aangescherpt.

Concreet betekent dit dat wij u alleen nog op afstand kunnen behandelen en begeleiden middels beeldbellen, telefonische consulten en het faciliteren van oefenstof om uw revalidatie/behandeling zo goed mogelijk te begeleiden in de komende periode.

Wij betreuren dit besluit maar dragen graag bij aan het onder controle krijgen van het virus en het beleid ingezet door de overheid.

Alle patiënten die op dit moment onder behandeling zijn, zullen we deze dagen bellen om te kijken welke begeleiding op afstand we kunnen bieden.

We houden contact.

Namens het hele team van Fysiotherapie Van Iersel & Zandbergen

Annemarie Zandbergen en Rein van Iersel

Terug naar nieuwsoverzicht >