Up-date Corona-virus

Fysiotherapie Van Iersel & Zandbergen is open voor noodzakelijke fysiotherapeutische zorg!

Het is overduidelijk dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties heeft voor ons allemaal. Daarom was er maandag 16 maart overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren. Uit dit overleg blijkt dat de Nederlandse zorg, ter ontlasting van huisarts en ziekenhuiszorg, het wenselijk acht dat de noodzakelijke fysiotherapeutische zorg bereikbaar blijft.

De gezondheid van onze patiënten is (ook) onze zorg! We zien het daarom als onze plicht om voor die patiënten die fysiotherapeutische zorg nodig hebben, beschikbaar te zijn. Voor wat betreft NIET noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, fitness en sport, bijvoorbeeld fysiotherapie in het water, zijn wij conform het advies van het RIVM gesloten.

Wellicht komt er de komende dagen een aanscherping op wat de overheid beschouwt als ‘noodzakelijk’, daarvan worden we door onze beroepsvereniging op de hoogte gehouden en informeren we ook u.

Bij koorts, verkoudheid of hoesten graag een telefoontje naar de praktijk om uw afspraak te annuleren! Afhankelijk van uw klacht kunnen wij u van dienst zijn middels telefonisch en/of video consult. Zorg dat u in een goede conditie komt of blijft zodat u voldoende weerstand heeft. Huiswerkoefeningen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Vraag hier naar bij uw fysiotherapeut!

Heeft u vragen of twijfels ook dan geldt: bel gerust!

Team Fysiotherapie Van Iersel & Zandbergen.

Terug naar nieuwsoverzicht >