Arbeids- en bedrijfsfysiotherapie

Arbeids- of bedrijfsfysiotherapie zijn termen die door elkaar gebruikt worden. Strikt genomen is de arbeidsfysiotherapeut een fysiotherapeut die een persoon behandelt met klachten aan het bewegingsapparaat door werkbelasting.
De bedrijfsfysiotherapeut daarentegen behandelt niet op individueel niveau, maar bekijkt een werkbelasting situatie vanuit de organisatie, vaak heeft dit dan betrekking op een groep werkenden binnen het bedrijf.

Arbeidsfysiotherapie, een voorbeeld:

Een fulltime medewerker van een IT-bedrijf heeft enkele maanden last van pijn in de rechterschouder, onderarm en elleboog. Uit de intake blijkt de meest waarschijnlijke oorzaak zijn werk. 20 tot 30 uur per week bestaan de werkzaamheden uit beeldschermwerk. Klachten kwamen na een tijdje werken, nu is er vrijwel continue pijn in de schouder. Hij ziet in dat werkhouding een rol speelt. Het behandelplan bestaat uit fysiotherapie gecombineerd met een werkplekonderzoek (WPO) en ergonomische adviezen. Door het inzicht in het gebruik van het meubilair, toetenbord, scherm en muis kan de cliënt nu zelf corrigeren en zijn werk minder belastend uitvoeren. Arbeidsfysiotherapie kan op initiatief van de cliënt, huisarts of een werkgever zijn. In dit geval heeft de werkgever het WPO betaald.

Bedrijfsfysiotherapie als kostenbesparing voor de organisaties

Bedrijfsfysiotherapie heeft als doel om belastende situaties in het werk aan het licht te brengen om vervolgens met de medewerkers en bedrijfsleiding tot een oplossing te komen. Dit varieert van productieomgevingen tot logistieke afdelingen, kantoorwerkplekken of zorginstellingen. Oplossingen kunnen liggen in het optimaliseren van werkplekergonomie, advies en instructie aan medewerkers of aanpassingen van organisatorische aard. De aanleiding om een bedrijfsfysiotherapeut in te schakelen kan voortkomen uit opvallende ziekmeldingen op een afdeling of medewerkers die aangeven lichamelijke klachten te ervaren. Als een bedrijf een risico-inventarisatie en evaluatie uitvoert, kan dit ook aanleiding zijn om verdiepend onderzoek naar de fysieke belasting uit te laten voeren door de bedrijfsfysiotherapeut. Van een werkgever wordt verlangd dat die de werknemers in zo goed mogelijke omstandigheden het werk kan laten uitvoeren. Duurzame inzet van arbeidspotentieel wordt steeds belangrijker, arbeidsomstandigheden zijn een voorwaarde om personeel gezond aan het werk te houden en binnen het bedrijf te behouden. Continuïteit en minder uitval door ziekte dragen bij aan het bedrijfsresultaat voor de ondernemer en een prettige werkplek voor de werknemer.

Vergoeding arbeids- en bedrijfsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie valt onder de vergoeding voor fysiotherapie. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en de soort aandoening of de therapie door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Wij kunnen u hierover vooraf informeren.

Onze arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut

Ruud Rullens

Maak nu een afspraak

Alle specialisaties