Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie richt zich op de behandeling en begeleiding van (top)sporters met blessures of lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het is bedoeld voor iedereen die aan sport doet: op welk niveau dan ook, in welke sport dan ook. Klachten kunnen namelijk ook ontstaan door te weinig of verkeerd bewegen. De sportfysiotherapeut kan ondersteuning bieden door te werken aan verbetering van de conditie en belastbaarheid.

Wat kan de sportfysiotherapeut voor u doen?

Sportfysiotherapeuten richten zich op blessures die ontstaan zijn door het beoefenen van sport. Nadat de sportfysiotherapeut de oorzaak van de klacht heeft onderzocht wordt een behandeling gestart om de terugkeer naar sport te begeleiden. Daarnaast geven onze therapeuten u begeleiding en advies om toekomstige blessures of lichamelijke klachten te voorkomen.

Behandeling, preventie, advies

De sportfysiotherapeut is dus de deskundige als het gaat om het beoefenen van verschillende vormen van sport. Zij helpen bij het behandelen van uw klachten, maar ook bij het voorkomen van (toename van) klachten of voor advies over gezond bewegen en gezonde leefstijl.

Wat kunt u verwachten?

 • Verrichten van uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de sportblessure of andere klachten

 • Analyseren van de trainingswijze van de sporter

 • Opstellen van een behandelplan en revalidatieschema

 • Opstellen van oefenprogramma’s

 • Begeleiden van de uitvoering van het oefenprogramma

 • Aanbrengen van / advies over braces of tape

 • Toepassen van mobiliserende technieken

 • Evalueren van het revalidatieproces met de sporter

 • Begeleiden en adviseren van de sporter over het hervatten van de sport tot op het oude niveau

 • Geven van advies over preventie van toekomstige blessures

 • Bieden van sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering

 • Eventueel overleggen met de trainer over een aangepast trainingsschema

 • Eventueel overleggen met de orthopeed of behandelende arts over het revalidatietraject

Vergoeding sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie valt onder de vergoeding voor fysiotherapie. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en de soort aandoening of de therapie door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Wij kunnen u hierover vooraf informeren.

Onze sportfysiotherapeut

Edwin van Gurp

Maak nu een afspraak

Alle specialisaties