Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Sportfysiotherapie is tevens bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden.

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt hoe u tijdens het sporten geblesseerd bent geraakt. Het behandelplan en revalidatieschema is enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. De sportfysiotherapeut kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

De sportfysiotherapeut kiest uit verschillende behandelmogelijkheden, zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel uitmaken van de behandeling. De sportfysiotherapeut traint u sport specifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

Uw sportfysiotherapeut zorgt ervoor dat u kan blijven sporten en voorkomt herhaling van dezelfde sportblessures. Voor onderstaande klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt:

  • Sportblessures
  • Andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • Blessurepreventie advies
  • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
  • Eerste hulp bij sportongevallen

Of sportfysiotherapie ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek, maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Als er een indicatie is voor sportfysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dat geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Therapeut: 

Edwin van Gurp