Zorgverzekeraar en vergoedingen

Vergoedingen fysiotherapie

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Volwassenen

Vanuit de basisverzekering zijn de vergoedingen voor fysiotherapie beperkt. Bij bepaalde chronische aandoeningen, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Ook bij Claudicatio Intermittens, COPD, artrose knie en/of heup en COVID-19 revalidatie zijn er, afhankelijk van de ernst van de aandoening, mogelijkheden vanuit de basisverzekering.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

In het basispakket van uw verzekering wordt kinderfysiotherapie standaard vergoed. Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd van tenminste 18 behandelingen bij een kinderfysiotherapeut per aandoening per kalenderjaar. Bij chronische aandoening worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed.

Zorgverzekeraars

Fysiotherapie Van Iersel & Zandbergen heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten, behalve met ENO. Aangezien wij met bijna alle zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten, kunnen wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Indien uw behandeling wordt vergoed, ontvangt u geen nota van ons.

Wees zorgvuldig met uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed.

Eigen risico

In de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dit betekent dat, als u zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Het eigen risico geldt dus niet voor alle kosten uit de aanvullende verzekering.