Kinderfysiotherapie

Valt het u bij uw baby op dat deze een voorkeur heeft om naar één kant te kijken?

Maakt u zich zorgen om de motorische ontwikkeling van uw kind?

Ziet u dat uw kind houterig beweegt?
Of heeft uw kind moeite met de fijne motoriek en/of schrijven?

Als u hierover twijfelt, kunt u een afspraak maken met de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut richt zich op (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Waarom naar de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut beschikt over gespecialiseerde en geavanceerde kennis van het bewegingssysteem in ontwikkeling, ziektebeelden, de invloed op het bewegingsgedrag van het kind in zijn specifieke bewegingscontext en de specifieke benaderingswijze die voor de behandeling nodig is.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Meestal is het de ouder/verzorger die zich ongerust maakt over de zintuigelijke en motorische ontwikkeling van zijn of haar kind. Ook de arts/verpleegkundige van het consultatiebureau of de schoolarts kunnen aangeven dat de ontwikkeling anders verloopt. Leerkrachten hebben evenals ouders/verzorgers een belangrijke, signalerende taak. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt, zodat er een adequaat advies gegeven kan worden.

Het is van groot belang vroegtijdig te beginnen met de juiste zorg, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ook een voetbaltrainer, zweminstructeur, gymnastiekleraar of andere sportbegeleider kan het opvallen dat het aanleren van een motorische vaardigheid moeilijker is voor het kind in vergelijking met zijn leeftijdgenootjes.

Voor wie?

Kinderen van 0 tot 18 jaar, met bijvoorbeeld:

 • ontwikkelingsachterstand
 • orthopedische, neurologische of aangeboren aandoening
 • houdings- en/of bewegingsproblemen
 • spanning/ontspanningsproblemen

Indicaties bij zuigelingen:

 • zuigelingen die niet tot omrollen, zitten, kruipen of tot lopen komen
 • zuigelingen met een asymmetrische houding of voorkeurshouding
 • huilbaby’s
 • slappe zuigelingen
 • overstrekkende zuigelingen
 • billenschuivers
 • zuigeling met orthopedische aandoening
 • zuigeling met een neurologische aandoening

Indicaties bij peuters

Peuters die niet kunnen wat hun leeftijdgenootjes wel doen door bijvoorbeeld:

 • bewegingsangst
 • loopstoornissen
 • hyperactiviteit en/of veel vallen
 • motorische ontwikkelingsachterstand

Indicaties bij schoolgaande kinderen

 • onhandige, houterige motoriek
 • houdings- en bewegingsproblemen
 • hyperactiviteit
 • bewegingsangst, weinig explorerend gedrag
 • aandacht en concentratieproblemen
 • faalangst
 • problemen met schrijven/fijne motoriek
 • links/rechts coördinatieproblemen

Voorkeurshouding en ‘scheve koppies’

Voorkeurshouding – en de vaak daarmee gepaard gaande vervorming van de schedel – is een frequent voorkomend probleem bij jonge zuigelingen. Bij pasgeborenen is de schedel nog zacht en vervormbaar voor de passage door het geboortekanaal. Hoe jonger het kind is, hoe zachter de schedel. Het grootste deel van de schedelgroei vindt plaats tijdens de eerste achttien maanden. Wereldwijd is na de gewijzigde advisering over de slaaphouding van baby’s ter bevordering van rugligging een stijging van het aantal kinderen met schedelvervorming gemeld. Bij onvoldoende verbetering van een voorkeurshouding wordt maximaal 4 weken na signalering verwezen naar de kinderfysiotherapeut door (of in afstemming met) de jeugdarts. Kinderfysiotherapie is de standaardbehandeling, waarbij het intensief en herhaald geven van ouderinstructie over positionering en hantering cruciaal is.

Hoe ziet behandeling kinderfysiotherapie eruit?

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Zij hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar en is in staat een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

De behandeling bestaat vooral uit actieve bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorisch bewegingsvaardigheden ontwikkelen en/of verbeteren. De ouders worden actief betrokken in het behandelproces. Kinderen tot 2 jaar worden indien mogelijk in de thuissituatie behandeld, hierbij zijn plaatsing van box en bed mogelijk van belang, maar kan ook gebruik gemaakt worden met het eigen speelgoed van de baby. In sommige gevallen werkt de kinderfysiotherapeut nauw samen met andere disciplines en/of collega’s. Zo ook met de manueel therapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van zuigelingen en kinderen met nekproblemen.

Bij de kinderfysiotherapeut

Als u als ouder, of een deskundige, het idee heeft dat kinderfysiotherapiezinvol kan zijn, dan kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek (verwijzing niet noodzakelijk). In het gesprek brengt de kinderfysiotherapeut de hulpvraag in beeld en wordt een gespecialiseerd onderzoek gedaan. De bevindingen worden besproken met ouder(s) en/of kind en een behandelplan wordt voorgesteld. In dit behandelplan worden de vervolgstappen omschreven. Bij kinderfysiotherapeutische behandeling werken kind, ouder(s) en kinderfysiotherapeut, en zonodig andere begeleiders, nauw samen. Na de behandelperiode wordt er geëvalueerd.

Vergoeding?

U kunt met of zonder verwijzing bij de kinderfysiotherapeut terecht. In het basispakket van uw verzekering wordt kinderfysiotherapie standaard vergoed. Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd van tenminste 18 behandelingen bij een kinderfysiotherapeut per aandoening per kalanderjaar. Bij chronische aandoeningen worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed.

Therapeuten

Ingeborg Mannaerts & Loes Laarhoven

 

Bekijkt u ook onze Folder kinderfysiotherapie ?