Kinderfysiotherapie

Valt het U bij uw baby op dat deze een voorkeur heeft om naar één kant te kijken?

Maakt U zich zorgen om de motorische ontwikkeling van uw kind?

Ziet U dat uw kind houterig beweegt?
Of heeft uw kind moeite met de fijne motoriek en/of schrijven?

Als u hierover twijfelt, kunt u een afspraak maken met de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut richt zich op (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Waarom naar de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut beschikt over gespecialiseerde en geavanceerde kennis van het bewegingssysteem in ontwikkeling, ziektebeelden, de invloed op het bewegingsgedrag van het kind in zijn specifieke bewegingscontext en de specifieke benaderingswijze die voor de behandeling nodig is.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

De hulpvraag komt vaak voort uit de omgeving van het kind, bijvoorbeeld ouders/verzorgers, leer-krachten, sportbegeleiders of medebehandelaars. Men kan terecht met vragen over:

  • Asymmetrie (opvallend links-rechts verschil)
  • De motorische ontwikkeling
  • Pijn / vermoeidheid / houding
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Schrijfproblemen

Het is de kinderfysiotherapeut die beslist of er wel of geen indicatie bestaat voor kinderfysiotherapie. Indien noodzakelijk wordt contact opgenomen met de huisarts, maar altijd in overleg met de ouders.

Hoe ziet behandeling kinderfysiotherapie eruit?

De behandeling bestaat vooral uit actieve bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorisch bewegingsvaardigheden ontwikkelen en/of verbeteren. De ouders worden actief betrokken in het behandelproces. Kinderen tot 2 jaar worden indien mogelijk in de thuissituatie behandeld, hierbij zijn plaatsing van box en bed mogelijk van belang, maar kan ook gebruik gemaakt worden met het eigen speelgoed van de baby. In sommige gevallen werkt de kinderfysiotherapeut nauw samen met andere disciplines en/of collega’s. Zo ook met de manueel therapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van zuigelingen en kinderen met nekproblemen.

Voorkeurshouding en ‘scheve koppies’

Voorkeurshouding – en de vaak daarmee gepaard gaande vervorming van de schedel – is een frequent voorkomend probleem bij jonge zuigelingen. Bij pasgeborenen is de schedel nog zacht en vervormbaar voor de passage door het geboortekanaal. Hoe jonger het kind is, hoe zachter de schedel. Het grootste deel van de schedelgroei vindt plaats tijdens de eerste achttien maanden. Wereldwijd is na de gewijzigde advisering over de slaaphouding van baby’s ter bevordering van rugligging een stijging van het aantal kinderen met schedelvervorming gemeld. Bij onvoldoende verbetering van een voorkeurshouding wordt maximaal 4 weken na signalering verwezen naar de kinderfysiotherapeut door (of in afstemming met) de jeugdarts. Kinderfysiotherapie is de standaardbehandeling, waarbij het intensief en herhaald geven van ouderinstructie over positionering en hantering cruciaal is.

Vergoeding?

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Therapeuten

Joep van Iersel
Ingeborg Mannaerts