Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Kinderfysiotherapie bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische bewegingsvaardigheden verbeteren en ontwikkelen. De ouders worden actief betrokken in het behandelproces, zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Kinderen t/m 2 jaar worden aan huis behandeld. De oudere kinderen bij ons in de praktijk.

Voorkeurshouding

Voorkeurshouding, en de vaak daarmee gepaard gaande vervorming van de schedel, is een frequent voorkomend probleem bij jonge zuigelingen. Bij pasgeborenen is de schedel nog zacht en vervormbaar voor de passage door het geboortekanaal. Hoe jonger het kind is, hoe zachter de schedel. Het grootste deel van de schedelgroei vindt plaats tijdens de eerste 18 maanden. Wereldwijd is na de gewijzigde advisering over de slaaphouding van baby’s ter bevordering van rugligging een stijging van het aantal kinderen met schedelvervorming gemeld. Bij onvoldoende verbetering van een voorkeurshouding wordt maximaal 4 weken na signalering verwezen naar de kinderfysiotherapeut door (of in afstemming met) de jeugdarts. Kinderfysiotherapie is de standaardbehandeling, waarbij het intensief en herhaald geven van ouderinstructie over positionering en hantering cruciaal is.

Vergoeding kinderfysiotherapie

U kunt met of zonder verwijzing bij de kinderfysiotherapeut terecht. In het basispakket van uw verzekering wordt kinderfysiotherapie standaard vergoed. Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd voor tenminste 18 behandelingen bij een kinderfysiotherapeut per aandoening per kalenderjaar. Bij chronische aandoeningen worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed.

Onze Kinderfysiotherapeuten

Loes Laarhoven

Ingeborg Mannaerts

Maak nu een afspraak

Alle specialisaties